%

If you would like to advertise on our site, please contact Adrian for info.

BBRA header image

Hangklip Community Care Centre / Gemeenskapsorgsentrum

Reg No. 102-000-NPO
Membership/Lidmaatskap

Membership is open to all residents of the Hangklip area, i.e., Betty’s Bay (including Mooiuitsig), Pringle Bay and Rooi Els, upon payment of an annual membership fee. The fee is currently R30 for individuals whose monthly household income does not exceed R2 000, and R60 for everyone else. We encourage all residents to become members. Your membership fee not only entitles you to enjoy meals at subsidised rates, but also contributes to the provision of affordable services to the needy members of our community.

Lidmaatskap is oop vir alle inwoners van die Hangklip-gebied, naamlik Bettysbaai (insluitend Mooiuitsig), Pringlebaai en Rooiels, teen betaling van jaarlikse ledegelde. Die fooi is tans R30 vir individue wie se maandelikse huishoudelike inkomste nie R2 000 oorskry nie en R60 vir die res. Ons moedig elke inwoner aan om lid te word. U lidmaatskapsfooi gee u nie aleen die reg om maaltye teen gesubsidieerde tariewe te geniet nie, maar dra ook by tot die voorsiening van bekostigbare dienste aan behoeftige lede van ons gemeenskap.

Contacts

Membership enquiries: Patricia Ackerberg - 082 378 1641

Joy Rourke: 028 272 9914  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

George Green: 083 283 4454 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Like us on Facebook @hccc.bb

Donations

For those wishing to make a once-off or regular cash donation to this worthy cause (tax-deductible), our banking details follow.
Please use your last name and initials as reference and e-mail your contact details to our treasurer, Adrian de Kock (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) to allow us to issue an appropriate receipt for tax purposes:

Account Name: Hangklip Community Care Centre
Bank: First National Bank
Branch code: 210460 (Kleinmond)
Account No: 62460003818

Come to the public talk by Elizabeth Scrimgeour on Thursday 18 October 2018, at 5h30 for 6PM, in Crassula Hall, Betty's Bay.

Poster of the talk

Here's a poster you can print out and hang to spread the word.

Hangklip Community Care Centre/Hangklip Gemeenskap Sorgsentrum

Reg No. 102-000-NPO

hk

Betty's Bay | Pringle Bay | Rooi Els

We are undertaking a survey to ascertain the need for home-based care in the above villages.
Ons doen ‘n behoeftebepaling vir tuisversorging in die bogemelde dorpe.

hk

Joy Rourke, wie die tuisversorgingsinisiatief lei, is tans tot Julie oorsee. In haar afwesigheid, kontak asseblief vir Adrian de Kock (082 940 4619; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) of George Green (083 283 4454; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) om verdere inligting te verky of om hulp van enige aard aan te bied.


Joy Rourke, who leads the home-care initiative, is currently overseas until July. In her absence, please contact Adrian de Kock (082 940 4619; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) or George Green (083 283 4454; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) to obtain further information or to offer any kind of assistance).

hk

Welcome to our introductory newsletter. For the many in our community who may still be unaware of our existence and what we do, we need to provide some basic information. / Welkom by ons inleidende nuusbrief. Vir diegene in ons gemeenskap wat nie bewus is van ons bestaan en/of ons doen en late nie, is ons genoodsaak om sekere basiese inligting te verskaf.