%

If you would like to advertise on our site, please contact Adrian for info.

BBRA header image

Neighbourhood Watch

Buurtwag

Emergency

An emergency cell phone number, manned 24/7, is:

072 015 5729

Bank Details/Besonder-hede

 • Rekening naam – Bettiesbaai Belastingbetalers Vereniging
 • Bank – ABSA Hermanus tak
 • Bank Rekening nommer – 4066616439
 • Gebruik asb u Van, BW en erf nommer as verwysing
 • E-pos bewys van betaling aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Account Name -BettysBay Ratepayers Association.
 • Bank - ABSA Hermanus Branch
 • Cheque Account Number 4066616439
 • Please use your surname, NW and erf number as a reference.
 • E-mail proof of payment to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zone Wardens

 1. Sunny Seas - Gerrit Moller
 2. Jocks Bay – Rudi Perold
 3. Bass/Dawidskraal - Hilda v.d.Merwe
 4. Central – Gill Steyn and Gerald Scholly
 5. Rondevlei – Hugo Truter
 6. Stony Point – Ulli Niemann and Russell Cartwright
 7. Silversands – Penny Davidson

Zone Maps

thumb0thumb1thumb2

Click here to download a PDF of the entire map

Greetings to you all, Gegroet is julle almal.

A review of crime statistics shows that there was no significant increase in overall reported crime. What is cause for concern is the modus operandi of some of the burglaries. The burglars know the short comings of the installed security systems and manage to gain access to properties without being detected. We are making a serious appeal to home owners to take control of the situation and get your security company to evaluate your system and even do a risk assessment of your property. Please download the PDF to read the article.

‘n Oorsig van die misdaad statistiek toon geen betekenisvolle verhoging in gerapporteerde misdaad nie. ‘n Bron van kommer is egter die modus operandi wat gevolg was by sommige inbrake. Die misdadigers ken die tekortkominge van die alarmstelsels en verkry dan toegang tot wonings sonder dat hulle opgetel word. Ons doen ‘n ernstige beroep op huiseienaars om beheer te neem van die situasie deur die betrokke sekuriteitsmaatskappy te versoek om u stelsel te evalueer en ‘n risiko anilise van u perseel te doen. Please download the PDF to read the article.

‘n Oorsig van die misdaad statistiek toon, in die geheel gesien, geen noemenswaardige toename in gerapporteerde misdaad nie.

A review of crime statistics show that there was no significant increase in overall reported crime but there has been more activity in the Silversands and Jocks Bay areas.

It seems that the time has flown by and we are about to enter the season when our town hosts many visitors and holiday makers and that brings with it the increased risk of opportunistic crime.

Die tyd het verby gevlieg en ons staan op die punt om gereed te maak vir ‘n tydperk wanneer ons dorp baie besoekers en vakansiegangers gaan ontvang.

Goeie dag aan almal. Greetings to you all.

Gedurende die eerste helfte van Augustus het die misdaad statistiek beter gelyk, maar, gedurende die tweede helfte van die maand was daar `n skielike toename in misdaad in Stony Punt en Jocksbaai area.

During the first half of August the crime stats were looking better but in the second half there was a sudden increase especially in Stony Point and Jocks Bay.

Greeting to you all/Groete aan u almal.

During July there has been a reduction in the number of burglaries reported to SAPS…

Gedurende Julie was daar ‘n afname in die aantal inbrake wat aan SAPS gerapporteer is…

Greeting to you all/Groete aan u almal.

Die inbrake gedurende Junie toon ‘n toename in vergelyking met die vorigemaande. Dit is veral die Stony Point en Rondevlei areas wat onder kriminele aktiwiteite deurgeloop het.

The burglaries that took place during June show an increase over the previous months and in particular the Stony Point and Rondevlei areas suffering the most from criminal activity.

Ons nuusbrief hierdie maand lyk anders. Onder is ‘n brief wat ek ontvang het van een van ons gereelde werkers by die buurtwag. Ek het die brief sonder enige veranderinge aangeheg.
Our newsletter this month takes on a different look. Below is a letter drafted by one of the people who help us on a regular basis. I have copied the letter without any editing.

Greetings to you all. Beste Lesers.

The burglaries that took place during April were less than the average for the preceding months. The area around the main beach however, has shown an increase during the past month. Residents are urged to remain vigilant and report any unusual activity to their security companies and the 24/7 emergency phone 072 0155729.

Die inbrake wat gedurende April plaasgevind het was minder as die gemiddelde van die voorafgaande maande. Die gebied rondom die Hoofstrand het egter ‘n toename getoon teenoor die vorige maande. Inwoners word versoek om paraat te bly en alle ongewone aktiwiteite aan hul betrokke sekuriteits maatskappy en die 24/7 nood nommer 072 015 5729 te rapporteer.