%

If you would like to advertise on our site, please contact Adrian for info.

BBRA header image

Ons vra om verskonig dat hierdie nuusbrief so laat versprei word, maar weens onsekerheid oor sommige van die statistieke moes ons eers die feite uitklaar. Wat beskikbaar is skilder egter nie ‘n rooskleurige prentjie nie. Wat dit erger maak is dat in vele gevalle nalatigheid deur die inwoners aanleiding gegee het tot die insidente.

We apologise for the delay in distributing this newsletter, as there was some uncertainty on the statistics which needed to be clarified. As can be seen these statistics do not paint a pretty picture. What makes these incidents difficult to accept is that in many cases there was negligence on the part of residents.

Confession

I lost the text of this article to a stupid mistake. I have instead uploaded the word files.

Afrikaans Nuusbrief

Kry die storie hier.

English newsletter

Get the article here.